Contact


Bestuur

Contact

U kunt contact opnemen met Schaakvereniging De Vrijpion via de secretaris, Marius de Haas of met de jeugdleiders via mail: devrijpion@gmail.com


Bestuur

Schaakvereniging "De Vrijpion" heeft een driekoppig bestuur waarvan de leden steeds voor een periode van drie jaar worden benoemd. Het huidige bestuur bestaat uit Piet Hendriks (voorzitter), Marius de Haas (secretaris) en Jan Francissen (penningmeester). Verder is er een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden die telkens voor twee jaar benoemd worden. Deze commissie controleert het financiële verslag van de penningmeester en rapporteert aan de algemene ledenvergadering. 


Algemene ledenvergadering

Eénmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering. Deze wordt over het algemeen gehouden op de eerste maandag in september. Het bestuur legt daarin verantwoording af over het gevoerde beleid en de genomen beslissingen. Verder worden de plannen voor de toekomst gepresenteerd, in het bijzonder de begroting voor het nieuwe seizoen. 


Adres

MFC "Het Kruispunt" kerkplein 6, 5835 AT Beugen.