Reglement

Reglement interne competitie.Algemeen

Elke week wordt een paring bepaald op grond van de ranglijst, zodat iedereen die zich niet heeft afgemeld een partij heeft (op één na, indien het aantal spelers oneven is). Bij de paring worden zoveel mogelijk spelers die ongeveer even hoog op de ranglijst staan, tegen elkaar gezet. De ranglijst wordt bepaald aan de hand van het tot dan toe behaalde percentage. 

De wedstrijdleider kan hiervan afwijken, bv. in het geval van een speler die zich tussentijds aanmeldt. 

Contributie

De contributie bedraagt voor senioren 50 euro en voor jeugdleden 25 euro. Bij het niet voldoen van deze contributie worden leden uitgesloten voor het nieuwe seizoen.

Clubkampioen

Clubkampioen is degene die aan het eind van het seizoen het hoogste percentage behaald én tenminste 65% van het aantal beschikbare speelavonden gespeeld heeft. Hierbij wordt een avond waarop de desbetreffende speler namens "De Vrijpion" aan een externe competitie deelnam of anderszins het belang van de club diende meegeteld als zijnde gespeeld. Ook een andere avond dan de maandag kan hiervoor meetellen, zij het dat voor elke speler slechts één externe competitie telt. Ook indien een speler wordt vrij geloot (oneven bye) telt dit mee als zijnde gespeeld. 

Bij gelijk eindigen wordt het kampioenschap gedeeld. 

Aangezien dit seizoen 35 speelavonden telt, is het minimaal aantal te spelen partijen 23


Late afmeldingen

Als een lid zich pas afmeldt voor een ronde als de paring al vastgesteld is, mag zijn/haar tegenstander kiezen tussen ook afmelden of (zo mogelijk) heringedeeld worden. De herindeling geschiedt door de wedstrijdleider. 


Diversen

Men speelt in een seizoen maximaal twee keer tegen dezelfde tegenstander: een keer met wit en een keer met zwart. Men speelt nooit binnen acht ronden tweemaal tegen dezelfde tegenstander. 


Rooster

De interne competitie bestaat uit 35 competitieronden. 


Afmelden

Afmelden dient zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 12.00 uur op maandag van de speelavond te geschieden bij de administratief wedstrijdleider (Luuk Saris). Bij niet (tijdig) afmelden wordt de partij verloren verklaard. 


Aanvang

De snelschaakpartijen beginnen uiterlijk om 20:10 uur.

De partijen voor de interne competitie beginnen om 20:30 uur eerder beginnen mag maar om 20:30 is het stil.


Speeltempo

Het speeltempo is 1½ uur plus 15 seconden per zet. Indien bij een partij een jeugdspeler (<18 jaar op 1 september 2023) betrokken is is het speeltempo 30 minuten + 10 seconden per zet.


Loting

De loting voor de volgende ronde geschiedt de dag na de speelavond. 


Wedstrijdleider

In alle voorkomende gevallen is de beslissing van de wedstrijdleider bindend.